Vize

Pouze to, co je dobré pro současnost, je dost dobré i pro budoucnost.Marie Ebner-Eschenbach

Při vývoji systému Promitea zohledňujeme odborníky očekávané trendy ve vývoji nákupu. Podle nich se bude nákup dělit do dvou oblastí

  • Úplná digitalizace nákupu komodit, která vyústí algoritmizací procesů a nasazením „nákupních robotů“
  • Upevnění pozice kreativního projektového nákupu, který bude organizovaný do skupin, jejichž součástí budou odborníci na marketing, R&D, výrobu, logistiku a controling. Nákup se ujme role moderátora.

Promitea má za sebou již dnes poměrně dlouhou cestu v první oblasti a chce jít až do důsledku.
Prostor který se tím otevře umožní evoluční přechod do druhé oblasti. Tato změna je dnes již patrná a bude nabývat stále konkrétnějších forem. Promitea chce být metodickým základem této změny a zároveň všestranným nástrojem.

Historie

Co je to historie? Hřebík, na který věším své romány.Alexandre Dumas starší

1985 začal vývoj firmy Promitea založením firmy MLC Management, Communication und Logistig Systeme GmbH. Ta byla zaměřená na EDI a vývoji softwaru pro komplexní logistiku jako na příklad organizaci a odbavování letecké dopravy, distribuci zboží a systémy ERP pro různá odvětví.
1996byla firma MLC částečně převzata německou poštou, aby podpořila rozvoj nových obchodních možnosti v oblasti eBussinesu.
2000 MLC byla jako nově založený eBusiness Holding zcela převzata firmou Deutsche PostCom Gmbh.
2001 e-integration – tehdy ještě pod jménem Yacom Business Solution GmbH – byla od Deutschen PostCom odkoupena managementem. Zaměřila se na EDI-Providing a ostatní komunikaci v oblasti B2B, jako např. digitalizaci papírových dokumentů, VMI a e-Invoicing.
2011 bylo portfolio rozšířeno o eProcurement.
2014 tato cloudová služba byla výrazně posílena částečnou účastí ve vývojářské firmě apitea s.r.o. (CZ).
2016 dodnes firma Esker S.A. (F) převzala 100% v oblasti EDI. Oblast e-Procurementu byla oddělena a za 20% účasti firmy Esker a 80% účasti Dr. Františka Bumby. Pod novým jménem se Promitea GmbH zaměřuje na elektronický nákup.

Management


Frantisek
Dr. František Bumba je majitelem a jednatelem firmy Promitea GmbH. Posledních 30 let je činný jako podnikatel.

V roce 1985 založil svou první firmu Management, Logistik und Communicatiom Systeme GmbH. Ta se stala vroce 1996 pod jménem Deutsche PostCom GmbH součástí eBusiness holdingu Deutsche Post AG. Zde byl rovněž jednatelem.
V roce 2002 založil firmu e-integration GmbH jako
Management Buy Out firmy Deutsche PostCom GmbH.
V roce 2016 následovalo sloučení e-integration s firmou Esker A.S. a a oddělení firmy Promitea GmbH, ve které je František Bumba většinovými společníkem a jednatelem.
František je odborníkem oblastech IT a logistiky. Nashromáždil značné zkušenosti ve firmách Siemens AG a A.T. Kearney Management Consultants. Předtím absolvoval strojírenskou fakultu ČVUT v Praze a doktorandské studium na univerzitě Erlangen/Nürnberg v oboru Operations Research a položil tak základy svému budoucímu působení jako podnikatel.