SRM – management dodavatelů


SRM zahrnuje dlouhodobou spolupráci mezi nákupem a dodavateli. SRM v systému Promitea může spolupracovat s pomocí datového rozhraní s jakýmkoli ERP systémem.

Kmenová Data

Dodavatelé mohou sami zadávat své údaje. Data obsahují adresy, KPI a produktové skupiny. Navíc mají nákupci možnost používat databázi firmy Kompass, která obsahuje více než 5 milionů dodavatelů z celého světa a jejíž součástí je klasifikace a rozdělení podle produktových skupin.
Data ze systému Promitea můžete integrovat do vašeho stávajícího ERP systému. Můžete také importovat katalogová data dodavatelů s pomocí odpovídajícího rozhraní jako je například BMEcat nebo OCI.

Klasifikace

Promitea spolupracuje se standardními klasifikačními systémy.
Klasifikační systémy zjednodušují komunikaci mezi nákupem a dodavateli. Velmi efektivní je použití standardních klasifikačních systémů jako je např. eCl@ss nebo UNSPSC s normovanými kategoriemi. To je jednodušší než provozovat vlastní systém. Získáte také přístup k většímu trhu.
Klasifikační systémy vám také pomohou zavést a provozovat „Lead Buyer“ systém.

Čištění dat

Kvalitní kmenová data zefektivňují nákup. Promitea nabízí praktické nástroje pro správu kmenových dat dodavatelů a produktů:
Eliminace duplicitních dat dodavatelů:
Promitea identifikuje dodavatele podle e-mailové adresy, obchodního rejstříku nebo IČO a zobrazí duplicitní data. Ty se pak dají jednoduchým způsobem sloučit.
Eliminace duplicitních dat produktů:
Podobným způsobem pracuje systém Promitea s kmenovými daty produktů a jejich příslušností ke kategoriím. Díky eliminaci duplicitních záznamů lze lépe pracovat s celkovým nákupním objemem a lze tak dosáhnout lepších nákupních podmínek.

e-Spend

Nákladová analýza dělí materiálové náklady podle skupin, dodavatelů a regionů. Poté je shrnuje takzvaném „Spend Cubicle“. Ten je výchozím bodem pro další strategické plánování:
• jakým produktovým skupinám by měl věnovat management zvláštní pozornost?
• do jakých projektu by se mělo investovat?
• jaká je optimální organizační struktura nákupu?
Výsledky nákladové analýzy poskytují jasné vodítko pro zlepšení celého nákupu.

Hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů je dalším nástrojem strategického nákupu. Hodnotí dodavatele podle:
• obchodních dat, která zadávají sami dodavatelé
• data týkající se rizik nebo bonity dodavatelů
• KPI S oblasti kvality a logistiky
• měkká data
• subjektivní hodnocení
Všechna tato data slouží k vytvoření komplexního hodnocení jednotlivých dodavatelů.

Rozvoj dodavatelů

Hodnocení dodavatelů pomáhá při rozhodování S jakým dodavatelem dále spolupracovat. Spolupráce může zahrnovat pouze oboustrannou výměnu dat
nebo může probíhat na daleko hlubší úrovni. Spolupráci s některými dodavateli lze integrovat přímo do výrobního cyklu. Taková úroveň spolupráce probíhá ale v různých odvětvích velmi specificky a může přesahovat možnosti cloudových systémů.