PROMITEA CENTRÁLNÍ NÁKUP

Sdružením nákupních potřeb zlepšíte své nákupní podmínky


Při větším objemu můžete dosáhnout lepších nákupních cen. Tuto výhodu můžete využít, pokud budete nakupovat centrálně. Sdružení potřeb celého podniku šetří také procesní náklady.
S centrálním nákupem v systému Promitea dosáhnete obou efektů: nižších nákupních cen i procesních nákladů. Zároveň celý nákupní proces zrychlíte.
Všechny produkty však centrálně nakupovat nelze. Jednotlivá oddělení a pobočky pak nakupují samostatně, protože dokážou lépe specifikovat a pokrýt své potřeby. Centrální nákup zde nemá smysl.
Další možností využití centrálního nákupu jsou nákupní svazy, které sdružují nákupní portfolio svých členů a mohou jim tak nabídnout další výhodnou službu.

Se systémem Promitea snížíte své nákupní náklady a zároveň zrychlíte nákupní pocesy.

Poptávka

Manažer centrálního nákupu definuje nakupované zboží a elektronicky rozešle poptávku jednotlivým pobočkám. Ty definují svou potřebu zboží pro příští období. Kromě množství mohou být zadány i poslední nákupní ceny zboží. Údaje jednotlivých poboček jsou automaticky sečteny. Vše se děje automaticky a online, bez papírů nebo excelu.

Výběrové řízení

Manažer centrálního nákupu poté rozešle poptávku na celkové množství dodavatelům, tak jak je to popsáno v modulu systému Promitea RFQ. Nemusí se jednat pouze o celkové množství, dodavatelé mohou nabízet také ceny pro množstevní rozmezí, pokud si to manažer projektu vyžádá.

Závazná objednávka

Výsledky fáze RFQ se elektronicky rozešlou jednotlivým pobočkám, které zadají své závazné objednávky. Dodávky zboží si pak jednotlivé pobočky mohou s dodavateli domlouvat individuálně.

Aukce

Manažer projektu může na základě závazných objednávek na závěr zařadit elektronickou aukci a pozvat do ní vybrané dodavatele. To většinou vede k dalšímu zlepšení nákupních podmínek.

Další témata