PROMITEA NÁKUP

Poptávky, výběrová řízení a aukce jednoduše a efektivně

Systém Promitea se zaměřuje především na nákup těchto produktových skupin

  • nakupované zboží lze jednoduše specifikovat a má vysokou hodnotu
  • zboží je na trhu nabízeno mnoha dodavateli v konkurenčním prostředí
  • nákupní proces lze na základě specifikace nakupovaného zboží provádět automaticky.

Těmto kritériím odpovídají materiály s velkým významem pro ekonomiku podniku, které tvoří v průměru více než 50% celkového nákupu. V této oblasti můžete se systémem Promitea ušetřit zhruba 20% procesních nákladů a 10 – 20% nákupních nákladů. Ušetřené nákupní náklady se bezprostředně projeví v celkovém výsledku vašeho podnikání. Se systémem Promitea můžete dosáhnout významného zlepšení ziskovosti podniku.
Standartní materiály se obvykle nakupují s pomocí katalogových systémů, které se ovšem zaměřují téměř výhradně na úsporu procesních nákladů. Systém Promitea nabízí toto řešení v rámci procesů Purchase to Pay.
Při nákupu strategických materiálů je nutné postupovat koncepčně, často ve spolupráci s dodavatelskými podniky. Zde můžete použít systém Promitea pro sledování cenových hladin.
Úzkoprofilové materiály vyžadují individuální přístup.