PROMITEA Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU

Nákup je komplexnější, rychlejší a důležitější než kdykoli předtím a jeho váha bude i nadále stoupat. Systém Promitea obohacuje umění nákupu a je odpovědí na dnešní problémy s odkazem na budoucnost.

Promitea podpoří různé oblasti vašeho podniku

Topmanagment

Udělejte první krok k nákupu 4.0. Bez rizika a s krátkodobou návratností investic

Management nákupu

Zrychlete a zjednodušte nákup a získejte prostor pro řešení komplexních nákupních problémů

Finanční management

Snižte materiálové náklady a s pomocí ověřených dat optimalizujte strukturu nákladů

Compliance

Automatická a úplná archivace veškerých procesů zaručuje dokonalou transparentnost

Nákup 4.0

Váš vstup do průmyslu 4.0

Průmysl 4.0, digitální transformace a podobné pojmy se často objevují v médiích. Ale jak to doopravdy vypadá s nákupem 4.0?
Statistické údaje ukazují, že v elektronizaci nákupu je veliký potenciál. Elektronický nákup používá méně než 60% velkých firem a pouze 30% středních nebo malých firem v Německu.
Se systémem Promitea zavedete nákup 4.0 bez rizika a velmi rychle. Získáte nástroj, kterým optimalizujete oblast nákupu, odpovídající za 50% celkových nákladů vaší firmy!
Nákup 4.0 může být odrazovým můstkem pro strategické zavádění průmyslu 4.0

Procesní náklady

Potenciál úspory 20-80%

V nákupu se velmi často používají manuální procesy nástroje a metody: telefon, fax, email a Excel, zdlouhavé hodnocení, manuální porovnávání a časově náročné vyjednávání. To vše je velmi náročné. Dokážete oslovit pouze omezené množství dodavatelů a nákupní ceny snížit pouze do určité míry.
Promitea nabízí způsob jak procesní náklady razantně snížit:

 • data o dodavatelích a produktech jsou přebírána z databází
 • předlohy a data z realizovaných projektů usnadňují zakládání projektů nových
 • standardizované procesy zjednodušují průběh projektů
 • automatické porovnávání nabídek nahrazuje manuální vyhodnocování dat
 • komunikace s dodavateli prostřednictvím chatu přispívá k otevřenosti a transparentnosti v případě dotazů
Nákupní ceny

Snižte materiálové náklady o 5-30%!

Optimální nákupní cenou není v systému Promitea není myšlena pouze cena co nejnižší. Jde především o „Total Cost of Ownership“ (TCO). Ty zahrnují nejen kupní cenu, ale také následující aspekty:

 • obecné obchodní podmínky
 • kvalitu nakupovaných produktů
 • přesnost a úplnost dodávek
 • rizikové faktory
 • tržní pozici dodavatelů
 • inovační schopnosti dodavatelů

Pro „Total Cost of Ownership“ jsou východiskem tyto dvě oblasti:

 • průběžné a objektivní hodnocení dodavatelů prostřednictvím dynamického SRM procesu
 • současné zohlednění kvantifikovatelných kritérií z výběrových řízení a aukcí

S metodikou systému Promitea dosáhnete nejen krátkodobé snížení cen, ale také dlouhodobé zlepšení výsledků oblasti nákupu. A zlepšíte také své vztahy s dodavateli.

Controlling

Vše důležité vidíte na první pohled!

Nákup tvoří v průměru 50% firemních nákladů. Systém Promitea vám umožní zacházet s vašimi investicemi co nejefektivněji.
Mezi funkce systému Promitea patří vyhodnocení dat pro oblast controllingu

 1. 1 Výsledky jednotlivých projektů jsou protokolovány pro nákupce i dodavatele. Mají stabilizovanou podobu, ta však může být upravována manažerem projektu.
 2. Vyhodnocení zahrnující více projektů jako na příklad
 • Vyhodnocení týkající se produktových skupin
 • Souhrnná vyhodnocení zahrnující celou oblast nákupu
 • Vyhodnocení a srovnání jednotlivých oddělení

S použitím nástroje Business Inteligence můžete vytvářet komplexní a specifické zprávy a hodnocení. Tyto nástroje vám umožní vytvářet dynamická hodnocení a pomohou vám sledovat tržní cenové hladiny.