E-SOURCING SE SYSTÉMEM PROMITEA

Poptávky, výběrová řízení a aukce jednoduše a efektivně


Elektronická podpora celého vyjednávacího procesu ve strategickém nákupu. Cloudový nástroj, který může být používán samostatně nebo ho lze integrovat. Základ pro nákup 4.0
  • Intuitivní uživatelské prostředí
  • Odstranění rutinních úkonů
  • Kratší procesy
  • Levnější procesy
  • Vyhodnocení nabídek podle různých kritérií
  • Snížení nákupních cen
  • Snadné první použití během několika hodin
  • Možnost individuálních nastavení

Informationsabfrage (RFI)

Pro kvalifikaci nových dodavatelů a jejich produktů nabízí Promitea fázi RFI.
Specifikujte projekt a definujte informace, které potřebujete od dodavatelů získat. Práci vám usnadní předlohy a data z předchozích projektů.
Pozvěte libovolný počet dodavatelů. Nové potenciální dodavatele můžete nalézt ve více než 5 milionech firemních adres. Jedním kliknutím odešlete pozvánky všem dodavatelům.
Systém Promitea odpovědi dodavatelů automaticky zkontroluje. Porovná údaje vložené dodavateli vyhodnotí je podle stanovených kritérií.

Ausschreibung (RFQ)

Promitea vám pomůže při přípravě nová výběrová řízení. Máte možnost používat předlohy nebo data z realizovaných výběrových řízení.
Na úrovni výběrového řízení nebo položek můžete vkládat libovolné dokumenty. Dokumenty můžete také požadovat od vašich dodavatelů. Pomocí hodnotících kritérií můžete ,kromě porovnávání cen, hodnotit nabídky dodavatelů komplexním způsobem. Pro komunikaci s dodavateli můžete používat interní messaging a chat. Nabídky dodavatelů systém Promitea automaticky vyhodnotí.
Tímto způsobem dosáhnete nejen snížení nákupních cen, Ale i procesních nákladů.

Přehled nabídek z pohledu nákupce

Auktion

E-aukce jsou nejefektivnější vyjednávací metodou.
Snižují nákupní náklady a přispívají k transparentnosti trhu.
Během e-aukce se mohou porovnávat nejen cenové nabídky, ale také všechna relevantní kritéria.
Můžete hodnotit podle celkové nabídky a nebo používat tzv.
“Cherry Picking” a vybírat podle nejlepších nabídek na úrovni položek.
Promitea nabízí několik vyjednávatcích strategií:
– anglickou  reverzní aukci – ERA (English Reverse Auction)
– japonskou reverzní ticker aukci – JRA (Japanese Reverse Auction)
– holanskou reverzní ticker aukci – DRA (Dutch Reverse Auction)
Abyste dosáhli optimálních výsledků, zvolíte pro vaši aukci optimální strategii.
E-aukce obvykle trvá 30 min. a může být podle potřeby prodloužena.

Zobrazení grafického průběhu aukčních nabídek v reálném čase

Reports

Die Ergebnisse von RFI, RFQ und Auktion werden für Ihre Einkaufsorganisation und für die Lieferanten in Protokollen und Standardreports zusammengefasst und elektronisch distributiert. Sämtliche Systemeingaben von allen Beteiligten werden im System geloggt.

Die Ergebnisse und Eingaben werden nach Compliance-Regeln archiviert und für die Auswertungen z.B. in SRM genutzt.

Für weitergehende Analysen der Ergebnisse stehen Tools für Business Intelligence zur Verfügung. Mit ihnen können Sie zukünftige Entwicklungen prognostizieren und systemübergreifende Controlling-Auswertungen durchführen, wie zum Beispiel e-Spend.