E-SOURCING SE SYSTÉMEM PROMITEA

Promitea obsahuje všechny kroky e-Sourcingu. Od kvalifikace dodavatelů až po vyhodnocení výsledků výběrových řízení.


  • Intuitivní ovládání
  • Zjednodušení rutinních úloh
  • Krátké procesy
  • Levnější procesy
  • Hodnocení nabídek dle mnoha kritérií
  • Snížení nákupních cen
  • Možnost zavední během jednoho dne
  • Flexibilní možnosti individuálního užití
Elektronická podpora celého procesu vyjednávání ve strategickém nákupu. Autonomní a zároveň integrovatelné cloudové řešení pro nákup 4.0

Vyžádání informací (RFI)

Pro kvalifikaci nových dodavatelů a jejich produktů nabízí Promitea fázi RFI.
Specifikujte projekt a definujte informace, které potřebujete od dodavatelů získat. Práci vám usnadní předlohy a data z předchozích projektů.
Pozvěte libovolný počet dodavatelů. Nové potenciální dodavatele můžete nalézt ve více než 5 milionech firemních adres. Jedním kliknutím odešlete pozvánky všem dodavatelům.
Systém Promitea odpovědi dodavatelů automaticky zkontroluje. Porovná údaje vložené dodavateli vyhodnotí je podle stanovených kritérií.

Výběrové řízení (RFQ)

Promitea vám pomůže při přípravě nová výběrová řízení. Máte možnost používat předlohy nebo data z realizovaných výběrových řízení.
Na úrovni výběrového řízení nebo položek můžete vkládat libovolné dokumenty. Dokumenty můžete také požadovat od vašich dodavatelů. Pomocí hodnotících kritérií můžete ,kromě porovnávání cen, hodnotit nabídky dodavatelů komplexním způsobem. Pro komunikaci s dodavateli můžete používat interní messaging a chat. Nabídky dodavatelů systém Promitea automaticky vyhodnotí.
Tímto způsobem dosáhnete nejen snížení nákupních cen, Ale i procesních nákladů.

Přehled nabídek z pohledu nákupce

Aukce

E-aukce jsou nejefektivnější vyjednávací metodou.
Snižují nákupní náklady a přispívají k transparentnosti trhu.
Během e-aukce se mohou porovnávat nejen cenové nabídky, ale také všechna relevantní kritéria.
Můžete hodnotit podle celkové nabídky a nebo používat tzv.
„Cherry Picking“ a vybírat podle nejlepších nabídek na úrovni položek.
Promitea nabízí několik vyjednávatcích strategií:
– anglickou reverzní aukci – ERA (English Reverse Auction)
– japonskou reverzní ticker aukci – JRA (Japanese Reverse Auction)
– holanskou reverzní ticker aukci – DRA (Dutch Reverse Auction)
Abyste dosáhli optimálních výsledků, zvolíte pro vaši aukci optimální strategii.
E-aukce obvykle trvá 30 min. a může být podle potřeby prodloužena.

Zobrazení grafického průběhu aukčních nabídek v reálném čase

Protokoly

Výsledky RFI, RFQ a aukce jsou přehledně zaznamanány v protokolech a reportech a pro nákupce i dodavatele. Veškeré kroky všech účastníků projektu jsou zaznamenány v logu.
Výsledky a ostatní hodnoty jsou ve smyslu complience archivovány, aby mohly být použity například pro práci v SRM. Pro hlubší analýzu výsledků je možné použít nástroj Business Inteligence. S ním můžete předpovídat budoucí vývoj a provádět obecné vyhodnocení jako například e-Spend.