Doprovodíme vás na cestě k nákupu 4.0!

NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

Poradenství

Provedeme za vás naše nákupní nebo prodejní projekty nebo jejich části jako například:

  • Vyhledávání vhodných dodavatelů v katalozích systému Promitea nebo jiných veřejně přístupných databázích
  • Kvalifikaci potenciálních dodavatelů
  • Specifikaci nakupovaného zboží nebo služeb
  • Definici nemonetárních kritérií a jejich optimální kombinaci

Poradenství k systému Promitea zahrnuje následující oblasti:

  • Všeobecnou logistiku, kde máme víc než třicetiletou zkušenost s tématy jako je EDI a strategická témata jako je logistická struktura s ohledem na vývoj nákupu 4.0
  • Nákupní poradenství od e-Spendu až po nákupní controling
  • Elektronické nákupní procesy od SRM až po elektronické aukce

Ve spojení s naším cloudovým systémem Promitea vám nabízíme možnost uplatnění speciálních nákupních strategií.

Podpora

Kontakt na naši podporu
Telefon +49 2102 479 107
support@promitea.com

V pracovních dnech od 8:00 do 16:30.
Naši zkušení pracovníci podpory vám rádi pomohou v němčině, v angličtině a češtině.

Naše podpora zahrnuje

  • Help Desk (1st Level Support) základní uživatelská podpora týkající se ovládání systému. Help Desk nabízíme jako součást ročního poplatku nebo jako samostatnou službu účtovanou po 15 min.
  • Telefonické konzultace optimálního nastavení vašich projektů v systému Promitea..
  • Všeobecné konzultace po telefonu nebo prostřednictvím webináře.

Můžete se také zúčastnit našich pravidelných seminářů, které pořádáme online nebo v naší kanceláři.

Školení

Nákupní školení
V oblasti poradenství a školení ve strategickém nákupu a nákladové analýzy spolupracujeme s Heinrichem Orthsem, zkušeným poradcem, který má více než 30 letou zkušenost v nákupním top managementu mezinárodního koncernu. Je autorem následujících odborných publikací:

a mnoha odborných článků. V roce 2017 nabízí následující semináře, tréninky a workshopy

Poradenství k systému Promitea

Heinrich Orths nabízí také poradenství při zavádění systému Promitea. Například základy nákladové analýzy, kontrollingu nebo nastavování komplexních nákupních projektů

Další informace o Heinrichovi Orthsovi